Máng đầu xanh đôi T7

Liên hệ
Máng đèn đầu xanh đôi T7 MPL

Máng đèn đầu xanh đôi T7 MPL

Kích thước, số lượng sản phẩm/ thùng

  • 1m2 : 1226 x 41 x 18 mm (30)

  • 0m6 : 613 x 41 x 18 mm (30)

Công suất, khối lượng kg  / thùng : 

  •  1m2 : 2 x 18 W (11kg)
  •  0m6 : 2 x 9 W (6kg)