Máng đầu trắng đơn T7

Liên hệ
Định Vị-Giám Sát Hành Trình-Định Vị Xe Máy-MPL

Máng đèn đầu trắng đơn T7 MPL

Kích thước, số lượng sản phẩm/ thùng

  • 1m2 : 1234 x 35 x 18 mm (30)

  • 0m6 : 623 x 35 x 18 mm (30)

Công suất, khối lượng kg  / thùng : 

  •  1m2 : 1 x 18 W (11kg)

  •  0m6 : 1 x 9 W (6kg)

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy