Máng chóa sơn tĩnh điện đơn T8

Liên hệ
Định Vị-Giám Sát Hành Trình-Định Vị Xe Máy-MPL

Máng đèn chóa sơn tĩnh điện đơn T8 MPL

Kích thước :

  • 1m2 : 1234 x 41 x 30 mm

  • 0m6 : 623 x 41 x 23 mm

Công suất :

  •  1m2 : 1 x 18 W 

  •  0m6 : 1 x 9 W 

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy