Máng chóa sơn tĩnh điện đơn T5

Liên hệ
Máng đèn chóa sơn tĩnh điện đơn T5 MPL

Máng đèn chóa sơn tĩnh điện đơn T5 MPL

Kích thước :

  • 1m2 : 1184 x 41 x 22 mm

  • 0m6 : 623 x 41 x 22 mm

Công suất :

  •  1m2 : 1 x 28 W 
  •  0m6 : 1 x 14 W