Máng chóa sơn tĩnh điện đôi T8

Liên hệ
Máng đèn chóa sơn tĩnh điện đôi T8 MPL

Máng đèn chóa sơn tĩnh điện đôi T8 MPL

Kích thước :

  • 1m2 : 1234 x 51 x 31 mm

  • 0m6 : 623 x 51 x 31 mm

Công suất :

  •  1m2 : 2 x 18 W 
  •  0m6 : 2 x 9 W