MÁNG CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN MPL

Liên hệ
Định Vị-Giám Sát Hành Trình-Định Vị Xe Máy-MPL

MÁNG CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN MPL

Kích thước :

  • 1m2 : 1234 x 51 x 31 mm

  • 0m6 : 623 x 51 x 31 mm

Công suất :

  •  1m2 : 2 x 18 W 

  •  0m6 : 2 x 9 W 

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy