MÁNG CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN MPL

Liên hệ
MÁNG CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN MPL

MÁNG CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN MPL

Kích thước :

  • 1m2 : 1234 x 51 x 31 mm

  • 0m6 : 623 x 51 x 31 mm

Công suất :

  •  1m2 : 2 x 18 W 
  •  0m6 : 2 x 9 W