Máng chóa sơn tĩnh điện đôi T5

Liên hệ
Định Vị-Giám Sát Hành Trình-Định Vị Xe Máy-MPL

Máng đèn chóa sơn tĩnh điện đôi T5 MPL

Kích thước :

  • 1m2 : 1184 x 51 x 22 mm

  • 0m6 : 623 x 51 x 31 mm

Công suất :

  •  1m2 : 2 x 28 W 

  •  0m6 : 2 x 14 W 

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy