Máng chóa inox đôi T5

Liên hệ

623x51x31mm , 1184x51x22 mm

Công suất 2x14w, 2x28w