Máng chóa inox đôi T5

Liên hệ
Máng đèn chóa inox đôi T5 MPL

Máng đèn chóa inox đôi T5 MPL

Kích thước, công suất :

  • 1m2 : 1184 x 51 x 31 mm (2 x 28 W)

  • 0m6 : 623 x 51 x 31 mm (2 x 14 W)