Máng âm trần 4 bóng

Liên hệ
Máng đèn âm trần 4 bóng MPL

Máng đèn âm trần 4 bóng MPL

Kích thước, số lượng sản phẩm/ thùng

  • 1m2 : 1120 x 606 x 80 mm (2)
  • 0m6 : 610 x 606 x 80 mm (2)

Công suất, khối lượng kg  / thùng : 

  •  1m2 : 2 x 36 W (16.8 kg)
  •  0m6 : 4 x 9 W (9 kg)