Máng âm trần 3 bóng

Liên hệ
Định Vị-Giám Sát Hành Trình-Định Vị Xe Máy-MPL

Máng đèn âm trần 3 bóng MPL

Kích thước, số lượng sản phẩm/ thùng

  • 1m2 : 1120 x 606 x 80 mm (2)

  • 0m6 : 610 x 606 x 80 mm (2)

Công suất, khối lượng kg  / thùng : 

  •  1m2 : 3 x 18 W (10.8 kg)

  •  0m6 : 3 x 9 W (6.8 kg)

Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy