Còi báo động

165.000₫
Có tần số âm thanh khuếch đại, sẽ hú vang khi nhận lênh cảnh báo từ bộ điều khiển trung tâm

Có tần số âm thanh khuếch đại, sẽ hú vang khi nhận lênh cảnh báo từ bộ điều khiển trung tâm