Còi báo động

165.000₫
Định Vị-Giám Sát Hành Trình-Định Vị Xe Máy-MPL

Có tần số âm thanh khuếch đại, sẽ hú vang khi nhận lênh cảnh báo từ bộ điều khiển trung tâm